Dane archiwalne – Retrospekcja

LUBUSKIE NA TLE KRAJU

Powierzchnia:

Polska

1. Mazowieckie

13. Lubuskie

16. Opolskie

– 312 680 km2 / 100,0%

– 35 558 km2 / 11,4%

– 13 988 km2 / 4,5%

– 9 042 km2 / 3,0%

Ludność:

Polska

1. Mazowieckie

15. Lubuskie

– 38,25 mln / 100,0

– 5,43 mln / 14,2%

– 1,01 mln / 2,6%

Lesistość:

Polska

1. Lubuskie

16. Łódzkie

– 29,6%

– 49,3%

– 21,5%

Gęstość zaludnienia osób na km2:

Polska

1.Śląskie

14. Lubuskie

16. Podlaskie

– 122,7

– 365,5

– 72,2

– 58,3

Produkcja sprzedana przemysłu (w mld zł) i eksport lubuskiego (w mld euro )

Województwo lubuskie w ciągu dwudziestu lat zwiększyło swoją produkcję przemysłową ponad 4-krotnie (o 417%) z 9,27 mld zł w 1999 roku do 38,71 mld złotych w 2020 roku. Korzystny jest wynik wymiany handlowej; od 2010 roku województwo notuje nadwyżkę eksportu na importem (za 2020 rok około 2,8 mld euro – 3 miejsce w Polsce). Wartość eksportu wzrosła na przestrzeni 20 lat aż pięciokrotnie z 1,2 mld do ponad 6 mld euro. Jednocześnie województwo notuje bardzo korzystny wskaźnik wartości eksportu per capita. W roku 2018 i 2019 wartość eksportu na jednego mieszkańca wyniosła odpowiednio 6,3 tys. i 6,4 tys. euro co dało lubuskiemu 3 miejsce w Polsce. 1999 2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020 produkcja mld zł: 9,27 10,63 13,62 23,37 28,61 35,67 36,92 38,71 eksport mld euro: – 1,2 – 3,53 5,50 6,40 6,47 6,01

4 miliardy złotych w miesiąc – po raz pierwszy !!

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w wysokości jednego miliarda w skali miesiąca lubuskie osiągnęło w 2006 roku, 2 miliardy zł w skali miesiąca przekroczono po 6 latach – w 2012 roku, powyżej 3 miliardów po ponad 5 latach we wrześniu 2017 roku. Pomimo pandemii wartość produkcji sprzedanej przemysłu po raz pierwszy przekroczyła kwotę 4,0 mld zł po kolejnych 3,5 latach, w marcu 2021 roku. I 2006 I 2012 IX 2017 III 2021 1,2 2,02 3,17 4,16

Wiodące branże przetwórstwa przemysłowego – zmiany na przestrzeni 20 lat .

Z chwilą powstania województwa lubuskiego w 1999 roku najważniejszymi branżami produkcji przemysłowej były tzw. tradycyjne przemysły: przetwórstwo drewna, produkcja papieru oraz artykułów spożywczych. Zmieniło się to w 2010 roku, kiedy prymat w lubuskim przemyśle zdobyła produkcja na potrzeby branży motoryzacyjnej. Z drugiej dziesiątki w latach 90-tych XX wieku branża motoryzacyjna awansowała do pozycji regionalnego lidera zwiększając przy tym swoją produkcję w latach 1999-2019 ponad 70-krotnie!!!! W międzyczasie znaczenia nabrała także produkcja metali i wyrobów z metali oraz produkcja maszyn i urządzeń elektrycznych (w tym produkty wpisujące się w nową branżę elektromobilności), a w dalszej kolejności mebli i wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz chemicznych.

Wybrane branże przetwórstwa przemysłowego w województwie lubuskim 1999-2019

https://www.innowacje.lubuskie.pl/sites/default/files/inline-images/2021-11-04_15-42.png

Nowe innowacyjne produkty lubuskich firm:

 • kontrolery ładowania
 • geotuba (oczyszczanie zbiorników wodnych), geobag i sztuczna wyspa,
 • innowacje elektrotechniczne i elektryczne: wytwarzanie chłodu z ciepła sieciowego, innowacyjność w zakresie wykorzystania promieni słonecznych/ trigeneracja,
 • Innowacje branży ICT od dekoderów telewizyjnych do cyberbezpieczeństwa,
 • detergenty, kosmetyki zmywalne, lakiery, nowe smary,
 • budownictwo energooszczędne – domy drewniane,
 • Innowacyjny kominek,
 • produkty z zakresu obróbki cieplnej, procesów nawęglania i azotowania,
 • produkty powstałe w odpowiedzi na pandemię COVID-19: lampy antybakteryjne (LUG), urządzenie pomiarowe do badania światła, temperatury i wilgotności (LUMEL) .
 • systemy do operacyjnego leczenia dysfunkcji kręgosłupa,
 • nowe receptury produktów spożywczych (dżemy, pieczywo, makarony, sery, wyroby mięsne),
 • wykorzystanie lnu / oleju lnianego,
 • produkcja konserwantów na bazie białka jaj kurzych,
 • infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych.