W ramach drugiego etapu realizacji projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego…

Zapraszamy partnerów PAIH do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Standardy obsługi inwestora i oferta PAIH S.A.”, które odbędzie się 21…

W dniu 28 lutego zakończyliśmy nabór wyboru jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego do udziału w części wdrożeniowej projektu…

Zakończyliśmy cykl szkoleń w ramach projektu Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubuskim. Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez…

Wyniki wyboru jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego do udziału w projekcie nr POWR.02.18.00-00-0002/19 pn. „STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W…

STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Projekt POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim”. Realizacja przewidziana na okres od…