PKB

W okresie 20 lat PKB województwa lubuskiego wzrosło o ponad 280% zapewniając, lokując je na 15 miejscu w kraju. Wskaźniki produktu krajowego brutto wyżej plasują województwo lubuskie w przypadku PKB na 1 mieszkańca. Region przez lata lokuje się w pierwszej dziesiątce województw.

PKB (ogółem)

2000

1.    mazowieckie                    – 152,817 mld zł

14. lubuskie                           –   17,641 mld zł

16. podlaskie                          –   17,431mld zł

2005

1. mazowieckie                       – 206,633 mld zł

14. lubuskie                           –   23,670 mld zł

16. opolskie                            –   22,642 mld zł

2010

1.  mazowieckie                      – 313,670 mld zł

15. lubuskie                           –   32 625 mld zł

16. opolskie                            –   31,407 mld zł

2015

1. mazowieckie                       –  398,254 mld zł

14. lubuskie                           –    39 939 mld zł

16. opolskie                            –   37,806 mld zł

 

2019

 

1. mazowieckie                       – 523,421 mld zł

15. lubuskie                           –   49,131 mld zł

16. opolskie                            –   46,532 mld zł

2020

1. mazowieckie                       – 535,193 mld zł

15. lubuskie                           –   49,897 mld zł

16. opolskie                            –   46,805 mld zł

 

PKB (na 1 mieszkańca)

2000

1.  mazowieckie                      – 29 898 zł

10. lubuskie                           – 17 495 zł

16. lubelskie                           – 14 010 zł

2005

1. mazowieckie                       – 40 121 zł,

8. lubuskie                             – 23 454 zł

16. lubelskie                           – 18 183 zł

2010
1. mazowieckie                       – 59 672 zł

9. lubuskie                             – 31 895 zł

16. lubelskie                           – 25 993 zł

 

2015

1. mazowieckie                       – 74 568 zł

9. lubuskie                             – 39 174 zł

16. lubelskie                           – 32 230 zł

 

2019

 

1. mazowieckie                       – 96 725 zł

9. lubuskie                             – 48 499 zł

16. lubelskie                           – 40 771 zł

2020*

1. warszawski stołeczny         – 133 368 zł

10. lubuskie                           –   49 394 zł

16. lubelskie                           –   41 315 zł

* 17 regionów – mazowieckie rozbito na warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny

PKB na 1 mieszkańca, Polska = 100%

2000

1. mazowieckie                       – 152,8%,

9. lubuskie                             –   89,4%

16. lubelskie                           –   71,6%

2005

1. mazowieckie                       – 154,6%,

8. lubuskie                             –   90,4%

16. lubelskie                           –   70,1%

 

2010

1. mazowieckie                       – 158,9%

9. lubuskie                             –   84,9%

16. lubelskie                           –   69,2%

 

2015

1.  mazowieckie                      – 159,2%,

9. lubuskie                             –   83,6%

16. lubelskie                           –   68,8%

 

2019

 

1. mazowieckie                       – 161,9%

9. lubuskie                             –   81,2%

16. lubelskie                           –   68,2%

2020

1. warszawski stołeczny         – 219,9 %

11. lubuskie                           –   81,4%

16. lubelskie                           –   68,4%

* 17 regionów – mazowieckie rozbito na warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny