Przewodnik eksportera

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Eksportera, publikacją, która jest źródłem informacji dla przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności eksportowej i wejście na rynki zagraniczne.

Niniejsza publikacja sygnalizuje najważniejsze kwestie, jakie należałoby wziąć pod uwagę, planując rozszerzenie dotychczasowej działalności gospodarczej poza granice Polski. Materiał zawiera ponadto rekomendacje ogólnie dostępnych, bezpłatnych źródeł informacji, które pozwolą na wzbogacenie wiadomości z zakresów tematycznych nakreślonych w poszczególnych rozdziałach Informatora.

Do pobrania: