Dlaczego Lubuskie?

LUBUSKIE, PONIEWAŻ …

 • jest położone w sercu Europy, wzdłuż polsko – niemieckiej granicy i doskonale
  skomunikowane z systemem autostrad europejskich,
 • posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, np. drogi A2, A18, S3,
  szlaki kolejowe, rzeczne oraz port lotniczy,
 • udostępnia środki unijne dla firm – 908 mln euro dla lubuskiego, w tym wsparcie
  urzędów pracy dla inwestorów (dofinansowanie m.in. szkoleń i doposażenia miejsca
  pracy do wysokości 6-krotnego średniego miesięcznego wynagrodzenia
  przy zatrudnianiu osób bezrobotnych),
 • posiada prawie 1300 ha uzbrojonych, dostępnych terenów inwestycyjnych
  w specjalnych strefach ekonomicznych oraz strefach aktywności gospodarczej,
 • oferuje zwolnienie z CIT oraz zwolnienia w podatkach lokalnych na okres do 7 lat,
 • funkcjonują tutaj firmy krajowe i zagraniczne różnorodnych, tradycyjnych
  -innowacyjnych branż przemysłu,
 • władze samorządowe współpracują z firmami i instytucjami otoczenia biznesu w celu
  dopasowania kształcenia na poziomie średnim i wyższym do wymogów rynku pracy,
 • występują tutaj atrakcje turystyczne, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej
  wymagających.